Κυκλοφορούν στα Περίπτερα!
Λόγω μεγάλης ζήτησης τα βιβλία έχουν εξαντληθεί σε πολλές περιοχές. 
Ωστόσο, γίνεται
νέα παραγωγή
και θα ξαναμοιραστούν στα περίπτερα την
Πέμπτη 11 Οκτωβρίου,
ο πρώτος και ο δεύτερος τόμος μαζί.